ความยุ่งเหยิง

ภาษาอังกฤษ


n complexity
ความหมายเหมือนกับ: ความสับสน , ความวุ่นวาย , ความไม่เป็นระเบียบ
คำที่เกี่ยวข้อง: disorderliness , complication , intricateness
คำตรงข้าม: ความเป็นระเบียบ
ตัวอย่างประโยค: บ้านเมืองเกิดความยุ่งเหยิงเมื่อเปลี่ยนผู้นำประเทศ