ความยุ่งยาก

ภาษาอังกฤษ


n trouble
คำอธิบาย: สภาพที่สับสนและมีปัญหา
ความหมายเหมือนกับ: ความยุ่งเหยิง
คำที่เกี่ยวข้อง: difficulty
คำตรงข้าม: ความเรียบร้อย , ความสงบ
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศกำลังประสบกับความยุ่งยากและตกต่ำ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top