ความยุ่ง

ภาษาอังกฤษ


n busyness
คำที่เกี่ยวข้อง: industrious , diligent , assiduous , sedulous
คำตรงข้าม: ความว่าง , การไม่มีงาน