ความยืนยง

ภาษาอังกฤษ


n endurance
ความหมายเหมือนกับ: ความคงทนถาวร , ความทนทาน , ความคงทน , ความยั่งยืน
คำที่เกี่ยวข้อง: bearableness , steadfastness