ความยินยอมพร้อมใจ

ภาษาอังกฤษ


n consent
ความหมายเหมือนกับ: ความยินยอม
คำที่เกี่ยวข้อง: permission , approval , agreement , compliance , acquiescence
คำตรงข้าม: ความดื้อ , ความดื้อรั้น
ตัวอย่างประโยค: พระองค์ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติด้วยความยินยอมพร้อมใจของประชาชนชาวไทย


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top