ความยินดี

ภาษาอังกฤษ


n gladness
ความหมายเหมือนกับ: ความดีใจ , ความปลื้มใจ , ความปลื้มปีติ
คำที่เกี่ยวข้อง: joy , happiness , pleasure
คำตรงข้าม: ความเสียใจ