ความยากแค้น

ภาษาอังกฤษ


n impoverishment
ความหมายเหมือนกับ: ความยากจน , ความยากจนข้นแค้น , ความแร้นแค้น
คำที่เกี่ยวข้อง: poverty
คำตรงข้าม: ความรวย , ความร่ำรวย
ตัวอย่างประโยค: ในปัจจุบันคนยากจนมีปัญหาโรคจิตโรคประสาทมากขึ้นสาเหตุเพราะความยากแค้นบีบบังคับ