ความยากจน

ภาษาอังกฤษ


n poverty
ความหมายเหมือนกับ: ความยากจนข้นแค้น , ความจน , ความแร้นแค้น
คำที่เกี่ยวข้อง: beggary , impoverishment
คำตรงข้าม: ความรวย , ความร่ำรวย
ตัวอย่างประโยค: ประชาชนกำลังแสวงหาทางที่จะทำให้หลุดพ้นจากความยากจน