ความยั่วยวนใจ

ภาษาอังกฤษ


n temptation
คำที่เกี่ยวข้อง: fascination , banter , allure , seductiveness , attraction