ความยั่วยวน

ภาษาอังกฤษ


n temptation
ความหมายเหมือนกับ: ความยั่วยวนใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: fascination , banter , allure , seductiveness , attraction
ตัวอย่างประโยค: การแต่งตัวของหญิงสาวก่อให้เกิดความยั่วยวนต่อสายตาของเพศชาย