ความยับยั้งชั่งใจ

ภาษาอังกฤษ


n restraint
คำอธิบาย: การคิดรอบคอบก่อนทำ
ความหมายเหมือนกับ: การหักห้ามใจ , การข่มใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: check , curb , suppress
ตัวอย่างประโยค: การขาดการควบคุมอารมณ์ทำให้คนเรากระทำการตามแรงกระตุ้นของอารมณ์โดยขาดความยับยั้งชั่งใจ