ความมุ่งมาดปรารถนา

ภาษาอังกฤษ


n desire
ความหมายเหมือนกับ: ความปรารถนา , ความต้องการ , ความมุ่งมาด
คำที่เกี่ยวข้อง: aim , wish , aspiration , intention , purpose
ตัวอย่างประโยค: นายกรัฐมนตรีรับใช้บ้านเมืองด้วยความมุ่งมาดปรารถนาอยากเห็นสังคมดีงาม