ความมุ่งมาด

ภาษาอังกฤษ


n desire
ความหมายเหมือนกับ: ความปรารถนา , ความต้องการ
คำที่เกี่ยวข้อง: aim , wish , aspiration , intention , purpose