ความมืด

ภาษาอังกฤษ


n darkness
คำอธิบาย: สภาพที่ไม่มีแสง มีแต่สีดำ
ความหมายเหมือนกับ: ความมืดมัว
คำที่เกี่ยวข้อง: the dark
คำตรงข้าม: ความสว่าง
ตัวอย่างประโยค: คนป่าดั้งเดิมกลัวฟ้าผ่า ฟ้าร้อง ความมืด พายุ และสิ่งต่างๆ ที่อยู่เหนือความเข้าใจ