ความมีอายุ

ภาษาอังกฤษ


n antiquity
ความหมายเหมือนกับ: ความเก่าแก่
คำที่เกี่ยวข้อง: oldness
คำตรงข้าม: ความใหม่ , ความทันสมัย


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top