ความมีหน้ามีตา

ภาษาอังกฤษ


n reputation
ความหมายเหมือนกับ: ความมีชื่อเสียง , ความมีหน้าตา
คำที่เกี่ยวข้อง: prominence
ตัวอย่างประโยค: เขาห่วงความมีหน้ามีตาของตนเองเลยไม่กล้าแจ้งความเรื่องลูกสาวหาย