ความมีชื่อเสียง

ภาษาอังกฤษ


n popularity
ความหมายเหมือนกับ: ความโด่งดัง , ความเด่นดัง
คำที่เกี่ยวข้อง: fame , renown , celebrity
n renown
ความหมายเหมือนกับ: ความดัง , ความเลื่องลือ
คำที่เกี่ยวข้อง: reputation , celebrity
n reputation
ความหมายเหมือนกับ: ความมีหน้าตา
คำที่เกี่ยวข้อง: prominence