ความมีชีวิต

ภาษาอังกฤษ


n vitality
คำที่เกี่ยวข้อง: living , animation