ความมั่นใจในตนเอง

ภาษาอังกฤษ


n self-confidence
คำที่เกี่ยวข้อง: confidence , assurance , self-possession