ความมั่นใจ

ภาษาอังกฤษ


n confidence
ความหมายเหมือนกับ: ความเชื่อมั่น , ความแน่ใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: trustworthiness , trust , reliance
คำตรงข้าม: ความลังเล , ความสงสัย
ตัวอย่างประโยค: เขามีความมั่นใจที่จะทำงานให้สำเร็จลุล่วงได้ทันเวลา