ความมั่งคั่ง

ภาษาอังกฤษ


n wealth
ความหมายเหมือนกับ: ความร่ำรวย , ความมั่งมี
คำที่เกี่ยวข้อง: richness , affluence , opulence
คำตรงข้าม: ความยากจน
ตัวอย่างประโยค: คนจีนในอินโดนีเซียฝังรากและสั่งสมความมั่งคั่งมายาวนานกระทั่งติดอันดับเศรษฐีของโลก