ความมัวหมอง

ภาษาอังกฤษ


n blemish
ความหมายเหมือนกับ: มลทิน , ราคี
คำที่เกี่ยวข้อง: flaw , taint , reproach , impurity
คำตรงข้าม: ความบริสุทธิ์
ตัวอย่างประโยค: แม้เขาจะไม่ถูกลงโทษเขาก็ไม่ปราศจากความมัวหมอง