ความมัว

ภาษาอังกฤษ


n dimness
คำที่เกี่ยวข้อง: obscure , blurredness , faintishness
n obscurity
ความหมายเหมือนกับ: ความมืดมัว
คำที่เกี่ยวข้อง: dimness , overcast , darkness , vagueness , dusk , haziness
คำตรงข้าม: ความแจ่มชัด
n turbidity
คำตรงข้าม: ความใส