ความมักมาก

ภาษาอังกฤษ


n greed
ความหมายเหมือนกับ: ความโลภ , ความเห็นแก่ได้
คำที่เกี่ยวข้อง: avariciousness , covetousness
n greed
ความหมายเหมือนกับ: ความละโมบ , ความอยากได้
คำที่เกี่ยวข้อง: eagerness , avarice , cupidity
คำตรงข้าม: ความมักน้อย