ความมักง่าย

ภาษาอังกฤษ


n rough-and-readiness
คำอธิบาย: นิสัยชอบเอาแต่ความสะดวกเข้าว่า
คำที่เกี่ยวข้อง: carelessness , casualness , cursoriness , thoughtlessness , makeshift
ตัวอย่างประโยค: มลพิษของสิ่งแวดล้อมรอบๆ เมืองชายทะเลเกิดจากความมักง่ายทิ้งขยะไม่เลือกที่