ความภูมิฐาน

ภาษาอังกฤษ


n luxury
ความหมายเหมือนกับ: ความหรูหรา
คำที่เกี่ยวข้อง: profuseness , lavishness , extravagance
n magnificent
ความหมายเหมือนกับ: ความสง่า , ความงามสง่า
คำที่เกี่ยวข้อง: splendid , attractiveness , charm , gracefulness , comeliness