ความภาคภูมิใจ

ภาษาอังกฤษ


n pride
คำอธิบาย: การรู้สึกว่ามีเกียรติยศ
ความหมายเหมือนกับ: ความภูมิใจ , ความภาคภูมิ
คำที่เกี่ยวข้อง: dignity , worthiness
คำตรงข้าม: ความท้อใจ , ความท้อแท้ , ความสิ้นหวัง
ตัวอย่างประโยค: ถ้าเด็กถูกบังคับหรือกดดันหรือมีข้อห้ามมากเกินไป เขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่ขี้กังวล ขาดความภาคภูมิใจในตัวเอง