ความภักดี

ภาษาอังกฤษ


n loyalty
ความหมายเหมือนกับ: ความจงรัก , ความจงรักภักดี , ความซื่อสัตย์
คำที่เกี่ยวข้อง: faithfulness , allegiance
คำตรงข้าม: การทรยศ
ตัวอย่างประโยค: บ่าวไพร่มีความภักดีต่อเจ้านายเป็นอย่างยิ่ง