ความพิศวง

ภาษาอังกฤษ


n wonder
ความหมายเหมือนกับ: ความแปลกใจ , ความสงสัย , ความสนเท่ห์
คำที่เกี่ยวข้อง: surprise , astonishment , amazement