ความพิถีพิถัน

ภาษาอังกฤษ


n punctiliousness
ความหมายเหมือนกับ: ความละเอียดลออ , ความประณีต
คำที่เกี่ยวข้อง: fussiness
คำตรงข้าม: ความหยาบ
ตัวอย่างประโยค: เครื่องจักสานเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่แสดงถึงความพิถีพิถันในการสาน