ความพิกลพิการ

ภาษาอังกฤษ


n deformation
ความหมายเหมือนกับ: ความพิการ
คำที่เกี่ยวข้อง: mutilation , disability
ตัวอย่างประโยค: ทารกที่รอดจากการตั้งใจทำแท้งของมารดาส่วนใหญ่ร่างกายจะมีความพิกลพิการ