ความพร้อม

ภาษาอังกฤษ


n readiness
คำอธิบาย: ลักษณะที่มีคุณสมบัติครบตามต้องการ
คำที่เกี่ยวข้อง: preparedness
ตัวอย่างประโยค: การมองสู่อนาคตจะทำให้เรามีความพร้อมต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม