ความพรั่นกลัว

ภาษาอังกฤษ


n apprehension
ความหมายเหมือนกับ: ความกลัว , ความหวาดกลัว
คำที่เกี่ยวข้อง: panic , scare , terror , dread