ความพรั่นกลัว

ภาษาอังกฤษ


n apprehension
ความหมายเหมือนกับ: ความกลัว , ความหวาดกลัว
คำที่เกี่ยวข้อง: panic , scare , terror , dread


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top