ความพยายามผิด

ภาษาอังกฤษ


n wrong effort
คำที่เกี่ยวข้อง: wrong attempt , wrong perserverance
คำตรงข้าม: สัมมาวายามะ
n wrong effort
คำที่เกี่ยวข้อง: wrong attempt , wrong perseverance
คำตรงข้าม: สัมมาวายามะ