ความพยายาม

ภาษาอังกฤษ


n attempt
ความหมายเหมือนกับ: ความมานะบากบั่น , ความอุตสาหะ , ความพากเพียร
คำที่เกี่ยวข้อง: try , endeavor
ตัวอย่างประโยค: ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น