ความพยาบาท

ภาษาอังกฤษ


n revenge
คำอธิบาย: การผูกใจเจ็บและอยากแก้แค้น
ความหมายเหมือนกับ: ความอาฆาต , ความแค้น , การปองร้าย
คำที่เกี่ยวข้อง: vengeance , vengefulness , malice , vindictiveness , vendetta
คำตรงข้าม: การให้อภัย
ตัวอย่างประโยค: ความพยาบาทระหว่างสองตระกูลนี้สืบเนื่องกันมาเกือบหนึ่งศตวรรษ