ความผิดหวัง

ภาษาอังกฤษ


n disappointment
ความหมายเหมือนกับ: ความหมดหวัง , ความสิ้นหวัง
คำตรงข้าม: ความสมหวัง
ตัวอย่างประโยค: ในชีวิตจริงทุกคนจะต้องพบกับความผิดหวังไม่มากก็น้อย