ความผิดปกติ

ภาษาอังกฤษ


n abnormality
คำอธิบาย: อาการที่แปลกไปจากธรรมดา, ไม่เป็นเหมือนที่เคยปฏิบัติมา
ความหมายเหมือนกับ: ความผิดธรรมดา , ความแปลกประหลาด , ความแปลก
คำตรงข้าม: ความปกติ , ธรรมดา
ตัวอย่างประโยค: นักจิตวิทยาไม่ถือว่า ความผิดปกติทางจิตใจในลักษณะอาการโรคจิต เป็นสิ่งที่ถ่ายทอดโดยตรงได้
n strangeness
ความหมายเหมือนกับ: ความผิดแผก
คำที่เกี่ยวข้อง: abnormality , queerness , peculiarity
คำตรงข้าม: ความปกติ , ความปกติ
ตัวอย่างประโยค: หัวหน้าพบความผิดปกติในเอกสารแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของบริษัท