ความผิด

ภาษาอังกฤษ


n mistake
ความหมายเหมือนกับ: ความผิดพลาด , ข้อผิดพลาด
คำที่เกี่ยวข้อง: error , fault , wrong
ตัวอย่างประโยค: ความผิดในการคำนวณเลขอย่างง่ายๆ เป็นความผิดที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น
n guilt
คำที่เกี่ยวข้อง: culpability
คำตรงข้าม: ความถูกต้อง
ตัวอย่างประโยค: ศาลตัดสินว่าจำเลยไม่มีความผิดแต่อย่างใด