ความผันผวน

ภาษาอังกฤษ


n fluctuation
ความหมายเหมือนกับ: ความปั่นป่วน , ความผันแปร , ความเปลี่ยนแปลง
คำที่เกี่ยวข้อง: undulation , swing , oscillation
คำตรงข้าม: ความแน่นอน
ตัวอย่างประโยค: สถานการณ์ในรัสเซียยังคงมีความผันผวนอยู่