ความป่นปี้

ภาษาอังกฤษ


n ruin
ความหมายเหมือนกับ: ความพินาศ , ความยับเยิน
คำที่เกี่ยวข้อง: destruction , havoc , calamity , devastation , demolition , ravages , annihilation
n dissoluteness
ความหมายเหมือนกับ: ความเละเทะ
คำที่เกี่ยวข้อง: worthlessness