ความปิติยินดี

ภาษาอังกฤษ


n delight
ความหมายเหมือนกับ: ความรื่นรมย์ , ความยินดี , ความปิติ , ความปลื้มปิติ
คำที่เกี่ยวข้อง: pleasure , rejoicing , blissfulness , cheerfulness
คำตรงข้าม: ความสลดใจ , ความเศร้า , ความทุกข์โศก
ตัวอย่างประโยค: ความสำเร็จของผลงานได้สร้างความปิติยินดีให้แก่กลุ่มนักวิจัยเป็นอย่างยิ่ง