ความปิติ

ภาษาอังกฤษ


n delightfulness
ความหมายเหมือนกับ: ความยินดี , ความปลาบปลื้ม , ความปิติยินดี
คำที่เกี่ยวข้อง: gladness , pleasure
ตัวอย่างประโยค: พ่อแม่มีความปิติกับความสำเร็จของลูก