ความปั่นป่วน

ภาษาอังกฤษ


n confusion
ความหมายเหมือนกับ: ความยุ่งเหยิง , ความวุ่นวาย , ความโกลาหล , ความสับสน
คำที่เกี่ยวข้อง: disorder , turbulence , commotion
คำตรงข้าม: ความเรียบร้อย , ความเป็นระเบียบ , ความสงบ
ตัวอย่างประโยค: ความปั่นป่วนของสถานการณ์ทำให้ประชาชนสับสนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น