ความปวดร้าวใจ

ภาษาอังกฤษ


n distress
ความหมายเหมือนกับ: ความเจ็บปวดรวดร้าว , ความรวดร้าว
คำที่เกี่ยวข้อง: agony , suffering
ตัวอย่างประโยค: คำพูดของเธอทำให้เกิดความปวดร้าวในใจของเขา