ความปลื้มปีติ

ภาษาอังกฤษ


n gladness
ความหมายเหมือนกับ: ความดีใจ , ความปลื้มใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: joy , happiness , pleasure
คำตรงข้าม: ความเสียใจ