ความปลื้มปิติ

ภาษาอังกฤษ


n delightfulness
ความหมายเหมือนกับ: ความปลื้มใจ , ความปลาบปลื้ม
n delight
ความหมายเหมือนกับ: ความรื่นรมย์ , ความยินดี , ความปิติ
คำที่เกี่ยวข้อง: pleasure , rejoicing , blissfulness , cheerfulness
คำตรงข้าม: ความสลดใจ , ความเศร้า , ความทุกข์โศก