ความปลื้ม

ภาษาอังกฤษ


n delightfulness
ความหมายเหมือนกับ: ความปลื้มใจ , ความปลาบปลื้ม , ความปลื้มปิติ
ตัวอย่างประโยค: น้ำตาที่ไหลไม่ได้มาจากความเจ็บปวดแต่มาจากความปลื้ม