ความปลาบปลื้ม

ภาษาอังกฤษ


n pleasure
ความหมายเหมือนกับ: ความชุ่มชื่น , ความสบายใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: happiness , delight , gratification
n delightfulness
ความหมายเหมือนกับ: ความปลื้มใจ , ความปลื้มปิติ
n delightfulness
ความหมายเหมือนกับ: ความยินดี , ความปิติยินดี
คำที่เกี่ยวข้อง: gladness , pleasure
n gladness
ความหมายเหมือนกับ: ความยินดี
คำที่เกี่ยวข้อง: pleasure , delight , joy , happiness , willingness
คำตรงข้าม: ความเสียใจ