ความปลอดภัย

ภาษาอังกฤษ


n safety
คำที่เกี่ยวข้อง: security
คำตรงข้าม: ความไม่ปลอดภัย
ตัวอย่างประโยค: คณะนักกีฬาเดินทางกลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัย